Najbližšie sa vidíme

Posledné udalosti

09. 10.
2015

Stará Turá – Dom kultúry – Javorina

Stará Turá

28:00

Dom kultúry - Javorina

25. 10.
2015

Poprad – OC Forum

Poprad

27:00

OC Forum

30. 10.
2015

Jakubov – Dom kultúry

Jakubov

29:30

Dom kultúry

31. 10.
2015

Komjatice

Komjatice

28:00

23. 10.
2015

Bratislava – OC Galéria

Bratislava - Lamač

17:00

OC Galéria

NAJBLIŽŠIE SA VIDÍME

Stará Turá

28:00

Aktuálny singel